Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec – lipiec 2019 r.

Wykres 1. Zdawalność części pisemnej egzaminu zawodowego w Branżowej Szkole I stopnia nr 14 oraz województwie dolnośląskim w sesji czerwiec – lipiec 2019 r.

Wykres 2. Zdawalność części pisemnej oraz praktycznej egzaminu zawodowego w Branżowej Szkole I stopnia nr14 w sesji czerwiec – lipiec 2019 r.

Wykres 3. Średni wynik uzyskany przez uczniów Branżowej Szkoły I stopnia nr 14 z części praktycznej egzaminu w poszczególnych zawodach – 2019 r.