Opis programu Laboratoria Przyszłości

Rządowy program Laboratoria Przyszłości ma na celu stworzenie nowoczesnych szkół podstawowych, w których zajęcia prowadzone będą w angażujący sposób, pozwalający uczniom na rozwijanie naukowych zainteresowań. Szczególny nacisk położono na kształtowanie kompetencji przyszłości w ramach doświadczeń STEAM (nauka, technologia, inżynieria, matematyka), które odbywać się będą na zajęciach przyrodniczych. Korzystanie z wyposażenia zakupionego w ramach projektu sprzyja budowaniu kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów oraz podnosi atrakcyjność zajęć i pozwoli na praktyczne zdobywanie wiedzy. Dzięki projektowi proces dydaktyczny stanie się bardziej innowacyjny i interdyscyplinarny.

Katalog wyposażenia

W Szkole Podstawowej nr 104 dzięki dofinansowaniu z rządowego programu Laboratoria Przyszłości zakupiono :

 • statyw do aparatu i kamery
 • mikroport
 • zestaw oświetleniowy
 • mikrofon
 • gimbal do aparatu
 • aparat fotograficzny
 • drukarkę 3D
 • laptop
 • zestaw edukacyjny z mikrokontrolerami
 • stację lutowniczą
 • LEGO Education SPIKE
 • zestawy elektroniczne
 • klocki konstrukcyjne
 • roboty SkriBot
 • modułowe zestawy doświadczeń
 • magnetyczne ułamki
 • klocki w sześcianie
 • bryły platońskie
 • Photon Moduł Sztuczna Inteligencja

Zakupiony sprzęt będzie wykorzystywany na zajęciach matematyki, przyrody, chemii, fizyki, informatyki, geografii, techniki i muzyki zgodnie z założeniami programu.