MURARZ – TYNKARZ

Oferta zawodowa skierowana głównie do chłopców, chociaż dziewczęta o takich zainteresowaniach też są mile widziane. Nauka trwa 3 lata, w czasie których dodatkowo w formie kursów i stażów zawodowych, organizowanych przez szkołę, uczniowie mogą nabyć umiejętność obsługi wózków widłowych oraz praktyk zawodowych na budowie.

Zarówno przedmioty teoretyczne jak i praktyka umożliwiają uczniom na poznanie i nauczenie się rzemiosła murarskiego i tynkarskiego ale również szerszego zakresu robót budowlanych takich jak obsługę urządzeń i maszyn budowlanych, umiejętność kładzenia płytek ściennych i podłogowych, elementy stolarstwa, brukarstwa i innych prac wykończeniowych w budownictwie. Są to umiejętności niezbędne w zawodach budowlanych ale również podnoszące walory zawodowe i osobiste każdego mężczyzny.   

Ze względu na obecny bum budowlany i olbrzymie zapotrzebowanie na pracowników z branży budowlanej, ukończenie tego kierunku gwarantuje znalezienie ciekawej i dobrze płatnej pracy.