Branżowa Szkoła I Stopnia nr 14

Jesteśmy szkołą branżową dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu lekkim, a także dla uczniów z chorobą przewlekłą oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi, szczególnie z autyzmem, z uszkodzeniami narządu wzroku, słuchu, mowy, narządu ruchu w tym z afazją.

Przygotowujemy uczniów do pracy w następujących zawodach:

Nauka w Szkole Branżowej  trwa trzy lata. Uczniowie realizują podstawę programową  kształcenia ogólnego i kształcenia w zawodach, obowiązującą również we wszystkich szkołach ogólnodostępnych. Zajęcia praktyczne odbywają się w szkolnych pracowniach lub w zakładach pracy na terenie miasta, gdzie uczniowie mają kontakt z rzeczywistym rynkiem pracy. Nauka w szkole branżowej kończy się uzyskaniem świadectwa ukończenia szkoły. Uczniowie w klasie trzeciej przystępują do egzaminu zawodowego, który przeprowadza Okręgowa Komisja Egzaminacyjna. Uczniowie, którzy zdadzą egzamin otrzymują dyplom honorowany w krajach Unii Europejskiej

Szkoła branżowa zapewnia:

  • wykwalifikowaną kadrę, z dużym doświadczeniem oraz pasją życiową,
  • nowocześnie wyposażone pracownie do nauki zawodu
  • pomoc specjalistów: każdy uczeń objęty jest dodatkowymi zajęciami rewalidacyjnymi lub terapeutycznymi: więcej
  • możliwość udziału w projektach unijnych,  zajęciach  rozwijających zainteresowania, warsztatach kulinarnych, florystycznych, cukierniczych, w konkursach zawodowych oraz wycieczkach zawodoznawczych
  • aktywne uczestnictwo w życiu miasta i regionu:  możliwość korzystania z bogatej oferty kin, teatrów, koncertów, galerii, ośrodków sportowo-rekreacyjnych,
  • bezpłatne przejazdy środkami komunikacji miejskiej z miejsca zamieszkania do szkoły,
  • bezpłatne podręczniki,
  • mało liczne klasy – w każdym oddziale uczy się od 10 do 16 uczniów; nasi uczniowie nie są anonimowi,
  • internat do dyspozycji uczniów spoza Wrocławia lub w trudnej sytuacji rodzinnej: więcej
  • turnusy rehabilitacyjne do Zakopanego lub nad morze: więcej
Szkoła zawodowa to nie tylko miejsce nauki,
to także pyszne jedzenie i ciepła, domowa atmosfera!