Kontakt:

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 11
im. Józefy Joteyko
ul Kamienna 99-101

50-547 Wrocław
NIP 899 23 59 807

Email:

sekretariat.sosw11@wroclawskaedukacja.pl

Telefony:

71 798 68 35
71 794 59 46 (fax)

SEKRETARZ OŚRODKA: Agnieszka Janikowska: 100
DYREKTOR: Tomasz Kowalczyk: 101
WICEDYREKTOR: Ewa Kobak: 102
SEKRETARIAT SP: Agnieszka Musiał: 104
WICEDYREKTOR SP: Natalia Sieradzka-Wojdylo: 105
KSIĘGOWOŚĆ: Iwona Ostrowska, Izabela Kuczyńska, Małgorzata Przybysławska: 113
INTENDENT: Barbara Pultowicz: 114
BIBLIOTEKA: Magdalena Rygała: 130
TERAPIA: Beata Laszkiewicz / Ewa Kobak: 141
PSYCHOLOG: Magdalena Sakowska: 142
PSYCHOLOG: Joanna Sikora: 143
BIOFEEDBACK: Jolanta Matkowska: 144
PEDAGOG: Julita Gawrońska: 145
PIELĘGNIARKA: Zofia Garcarek: 170
PORTIERNIA: 170
INTERNAT: 190
SALA KOMPUTEROWA: 201