OBIADY

Uczniowie Ośrodka mogą w czasie pobytu w szkole zjeść obiad w stołówce szkolnej. Obiady oferowane przez naszą stołówkę są przygotowywane pod kierunkiem pana Sławomira Kościarza, szefa kuchni z wieloletnim doświadczeniem oraz znajomością potrzeb i gustów kulinarnych uczniów.

Koszt obiadu wynosi 10 zł.

Wyżywienie całodzienne 19 zł (internat)

Uczniowie w szczególnie trudnej sytuacji materialnej mogą uzyskać dofinansowanie do obiadów z  MOPS lub GOPS.

Informacja:

  • Chęć skorzystania z obiadu dla dziecka należy każdorazowo na koniec miesiąca zgłosić pani intendentce.
  • Kontakt z intendentką: pani Barbary Pultowicz p. 157, tel: 516 124 562
  • Wpłaty za obiady za dany miesiąc należy uiścić do 3-go dnia każdego miesiąca na konto:

nr konta: 95102052260000610204185906

W razie nieobecności ucznia w szkole prosimy o wysłanie informacji SMS-em na telefon p. Barbary Pultowicz – do godziny 8.00 w danym dniu (jeśli informacja zostanie wysłana rano, wtedy opłata za obiad nie będzie naliczona).

Nasza kuchnia oferuje obiady domowe, a nie catering. Zapraszamy!