STOLARZ

W naszej szkole zawodowej od prawie 20 lat nauczamy bardzo atrakcyjnego i poszukiwanego na rynku pracy zawodu stolarz. Dysponujemy nowocześnie wyposażoną szkolną pracownią do praktycznej nauki tego zawodu oraz pracowniami do nauki innych stolarskich przedmiotów zawodowych min.: technologii stolarstwa oraz rysunku technicznego. Nowocześnie wyposażone pracownie, wysoko wykwalifikowana kadra, długoletnia praktyka w nauczaniu tego zawodu przyczyniają się do wysokiej zdawalności przez naszych uczniów zewnętrznych egzaminów zawodowych. Jeżeli chcesz zdobyć atrakcyjny i dobrze płatny zawód, znaleźć wymarzoną dobrą pracę rozpocznij naukę w naszej szkole zawodowej na kierunku STOLARSTWO.

W ramach nauki zawodu stolarza zapewnimy ci:

  • interesujące zajęcia praktyczne w nowocześnie wyposażonych pracowniach stolarskich
  • udział w wycieczkach zawodoznawczych: uczniowie biorą udział w Targach przemysłu drzewnego i meblarskiego DREMA , które odbywają się corocznie w ramach Międzynarodowych Targów Poznańskich

Więcej: Targi drewna w Poznaniu 

  • przygotowanie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który przeprowadza Okręgowa Komisja Egzaminacyjna. Uczniowie, którzy zdadzą egzamin otrzymują dyplom honorowany w krajach unii europejskiej
  • udział w projektach zawodoznawczych