BLACHARZ SAMOCHODOWY

Zadaniem blacharza samochodowego jest obróbka metali, budowa, konserwacja i naprawa nadwozi pojazdów samochodowych, narzędzi i wyrobów metalowych.
Nauka zawodu blacharza odbywa się w systemie trzyletnim. Praktyczną naukę zawodu uczniowie realizują w Centrum Kształcenia Praktycznego we Wrocławiu, przy ul. Strzegomskiej, a przedmioty teoretyczne w pracowniach na terenie szkoły.

W ramach nauki zawodu zapewnimy ci :

  • Kwalifikacje zawodowe, które możesz potwierdzić przystępując do egzaminu zawodowego. Po zdaniu egzaminu otrzymasz certyfikat w języku polskim i angielskim honorowany w całej Unii Europejskiej.
  • Interesujące zajęcia praktyczne
  • Udział w wycieczkach zawodoznawczych
  • Udział w projektach zawodoznawczych
  • Naukę obsługi urządzeń niezbędnych w pracy blacharza
  • Nabycie umiejętności posługiwania się wieloma typami narzędzi niezbędnymi w pracy blacharza
  • Naukę specjalistycznego języka zarówno polskiego jak i angielskiego
  • Poznanie budowy i zasady działania samochodu  
  • Zdobycie interesującego zawodu