Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 11 we Wrocławiu jest publiczną placówką edukacyjną dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na niepełnosprawność intelektualną. W szkole mogą się również kształcić uczniowie z niepełnosprawnościami, takimi jak: autyzm, niepełnosprawność ruchowa, uszkodzenia narządu wzroku, słuchu, mowy, a także uczniowie z chorobą przewlekłą.

W skład ośrodka wchodzą:

W ośrodku jest realizowana Podstawa Kształcenia Ogólnego. Nauka odbywa się w oparciu o zasadę maksymalnej indywidualizacji nauczania i wychowania. Wyrazem tego są:

 • mało liczne klasy, liczące 10-16 uczniów, w tym nauczanie przedmiotów zawodowych, języka obcego, technologii informacyjnej z podziałem na grupy.
 • nauka według indywidualnego programu edukacyjno – terapeutycznego
 • zajęcia rewalidacyjne, którymi objęty jest każdy uczeń: zajęcia odbywają się w kilkuosobowych grupach, a gdy jest taka potrzeba również indywidualnie
 • bogata oferta projektów i licznych konkursów, wspomagających proces edukacji
 • dodatkowa pomoc i wsparcie nauczycieli
 • każdemu uczniowi poświęca się dużo czasu

Nasze atuty:

 • kameralny charakter szkoły: żaden uczeń nie jest u nas anonimowy
 • praca edukacyjno – terapeutyczna z uczniami odbywa się w oparciu o metodę pedagogiki specjalnej.
 • wykwalifikowana kadra: wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Ośrodku posiadają podwójne kwalifikacje: z nauczanego przedmiotu oraz z zakresu oligofrenopedagogiki
 • doskonała lokalizacja: około 10-15 minut drogi pieszo od dworca PKP i PKS
 • możliwość zdawania zewnętrznego egzaminu zawodowego, który odbywa się na takich samych zasadach jak w szkołach masowych
 • możliwość kształcenia się uczniów o zróżnicowanych możliwościach psychofizycznych
 • możliwość ukończenia szkoły branżowej bez konieczności zdawania egzaminu
 • nowoczesne pracownie
 • internat
 • stołówka szkolna z domowymi obiadami (nie catering)
 • zajęcia rewalidacyjne
 • pracownia EEG Biofeedback
 • opieka pedagoga i dwóch psychologów
 • codzienny dyżur pielęgniarki szkolnej
 • ciepła, familiarna atmosfera, wyznaczana przez liczne uroczystości szkolne z udziałem rodziców, uświetniane wyrobami cukierniczymi, gastronomicznymi, florystycznymi naszych podopiecznych na kierunkach kucharz, cukiernik i ogrodnik

 

Jeśli chcesz wspomóc finansowo naszą szkołę,
przekaż 1% podatku dochodowego
na Fundację Rosa
W zeznaniu podatkowym wskaż, że wpłata dotyczy
naszego Ośrodka poprzez dopisek:
SOSW 11, nr identyfikacyjny: ID 96882

więcej