BIBLIOTEKA

Kontakt telefoniczny: 71 798 68 35 wew:130

Biblioteka to:

 • Wypożyczalnia
 • Czytelnia
 • Możliwość cichej pracy i odrobienia zadania domowego
 • Stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu

Biblioteka podejmuje różne działania:

 • Lekcje biblioteczne
 • Konkursy
 • Edukacja filmowa
 • Zajęcia mające na celu rozwój zainteresowań czytelniczych uczniów.

Biblioteka szkolna służy uczniom i nauczycielom naszej szkoły. Wspomaga realizację programów nauczania i wychowania. Oferuje literaturę pedagogiczną, wspomagającą procesy wychowania dla rodziców i opiekunów. Zaopatruje również uczniów w bezpłatne podręczniki szkolne. Biblioteka dysponuje zbiorami specjalnymi, w skład których wchodzą: płyty DVD, CD, kasety VHS, pomoce dydaktyczne. Biblioteka to niezwykle ważne centrum informacji szkoły. Jest wyjątkowo przyjazna dla uczniów, nauczycieli oraz wszystkich pracowników szkoły.

Główne cele pracy biblioteki to:

 • Przygotowanie uczniów do samodzielnego wyszukiwania informacji, samokształcenia
 • Wspieranie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych szkoły
 • Wprowadzenie komputerowej bazy księgozbioru
 • Rozwijanie kreatywności uczniów

Godziny pracy:

Poniedziałek8501400
Wtorek10101400
Środa11301430
Czwartek12451330
Piątek

845

1045

1200

945

1130

1230