KUCHARZ

Drodzy Uczniowie z myślą o waszej przyszłości edukacyjno-zawodowej proponujemy Wam naukę w zawodzie kucharz. Jest to zawód ciekawy, z przyszłością, wciąż rozwijający się i dający wiele możliwości zatrudnienia w kraju i zagranicą.
Nauka zawodu kucharza odbywa się w systemie trzyletnim, uprawniającym do egzaminów państwowych, potwierdzających kwalifikacje zawodowe.

Można przystąpić do egzaminu, ale nie jest on obowiązkowy.

Absolwentów  naszej szkoły, kształcącej w zawodzie kucharz przygotujemy do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  • Przechowywania żywności
  • Sporządzania potraw i napojów
  • Wykonywania czynności, związanych z ekspedycją potraw i napojów
  • W ramach zawodu kucharz zdobywa się kwalifikację T6: Sporządzanie potraw i napojów

Dzięki zrealizowanym zagadnieniom z  przedsiębiorczości pokażemy w jaki sposób można rozpocząć własną działalność gospodarczą i realizować zawodowe marzenia.

Egzamin zawodowy potwierdzający kwalifikacje T.6 odbywa się pod koniec klasy III. Jest przeprowadzany przez OKE na terenie szkoły, a uzyskany dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe honorują kraje UE

Zapewnimy:

  • zajęcia praktyczne- zajęcia odbywają się w  warsztatach szkolnych, stołówce szkolnej, zakładach gastronomicznych
  • wszechstronną pomoc i wsparcie w pokonywaniu trudności, wynikających z niepełnosprawności (nawet w przypadku większych deficytów)
  • uczestnictwo w wycieczkach zawodoznawczych do zakładów gastronomicznych, zakładów cukierniczych, a także uczestnictwo w warsztatach kulinarnych z udziałem szefów kuchni znanych restauracji

Możliwości zatrudnienia:

  • zakłady gastronomiczne typu otwartego: np. restauracje, bary, jadłodajnie, puby, kawiarnie, zakłady cateringowe, drobne punkty gastronomiczne itp
  • zakłady gastronomiczne typu zamkniętego: np. stołówki przedszkolne, szkolne, szpitalne, wojskowe, sanatoryjne, wczasowe itp

Kucharz – zajęcia praktyczne