Internat

Internat zapewnia opiekę od poniedziałku do piątku: uczniom spoza Wrocławia, a w uzasadnionych przypadkach również uczniom z Wrocławia, będącym w trudnej sytuacji rodzinnej.

Wychowankowie internatu mają zapewniony wszechstronny rozwój zainteresowań i uczestniczą w wielu działaniach:

 • zajęcia dydaktyczne
 • zajęcia terapeutyczne
 • zajęcia turystyczne – zwiedzanie Wrocławia
 • zajęcia sportowe
 • zajęcia muzyczne
 • zajęcia plastyczne
 • wycieczki
 • zajęcia rekreacyjne
 • udział w konkursach i imprezach organizowanych na terenie Wrocławia

Lista rzeczy i dokumentów, wymaganych przy zakwaterowaniu wychowanka w internacie:

 • skierowanie wydane na prośbę rodzica/prawnego opiekuna dziecka przez Starostwo Powiatowe (właściwe dla danej gminy)
 • PESEL
 • zaświadczenie lekarskie o chorobie przewlekłej i sposobie podawania leków, leki,
 • środki higieny (szampon, ręcznik, szczoteczka i pasta do zębów, szczotka do włosów, itp.),
 • bielizna osobista, ubrania (zmiana na tydzień),

Zarządzeniem Dyrektora Ośrodka od miesiąca października zmienia się kwota odpłatności za wyżywienie w internacie z 14 zł na 17 zł. Aneksy umów zostaną przekazane w piątek przez wychowawców. Prosimy o zwrot podpisanego jednego egzemplarza do wychowawcy bądź do kierownika gospodarczego.

Opłaty za internat: Rodzice i opiekunowie ponoszą tylko koszty wyżywienia dziecka w internacie. Dzienna stawka żywieniowa wynosi: 17 zł. Odpłatność uwzględnia dni od poniedziałku do piątku. Za dni wolne od nauki opłata nie jest pobierana. Opłaty za wyżywienie należy dokonywać do 10-go każdego miesiąca za dany miesiąc.

Wpłaty należy dokonywać na konto:

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 11
ul. Kamienna 99/101 50-547 Wrocław
Nr konta: 95 1020 5226 0000 6102 0418 5906

Gdańsk 2023