OGRODNIK

U nas zdobędziesz wiedzę i umiejętności:

  • w zakresie warzywnictwa, sadownictwa, pielęgnacji i produkcji roślin ozdobnych
  • dowiesz się, jak przygotowywać rozsady oraz sadzonki roślin ozdobnych, warzyw, drzew i krzewów owocowych
  • poznasz podstawy sztuki florystycznej, które umożliwią ci samodzielne wykonanie np. stroików świątecznych lub okolicznościowych
  • poznasz zasady obsługi i konserwacji urządzeń ogrodniczych

Nauka zawodu ogrodnika odbywa się w systemie trzyletnim, uprawniającym do egzaminów państwowych, potwierdzających kwalifikacje zawodowe. Praktyczna nauka zawodu ogrodnika prowadzona jest na otwartej przestrzeni, w szkółkach oraz w pomieszczeniach zamkniętych: w szklarniach, w pomieszczeniach produkcyjnych oraz w pracowniach na terenie szkoły.

Zawód ogrodnika jest polecany wszystkim tym, którzy lubią kontakt z naturą, roślinami, zielenią, a także tym, którzy nie lubią nadmiaru bodźców i hałasu. Szczególnie polecany jest uczniom chorym na epilepsję lub inne schorzenia neurologiczne, którym wymienione schorzenia zamykają drogę do nauki innych zawodów (ogrodnik to zawód, do którego praktycznie nie występują przeciwskazania zdrowotne)

Zapewnimy Ci:

Praktyczną naukę zawodu w zakładach ogrodniczych na terenie Wrocławia oraz w szkolnych pracowniach i na terenach zielonych wokół szkoły

  • Możliwość udziału w pracach Koła Kompozycji Roślinnych
  • Możliwość udziału w warsztatach, konkursach i pokazach florystycznych
  • Udział w wycieczkach zawodowych i krajoznawczych np. do Arboretum w Wojsławicach, do rezerwatu Muszkowicki Las Bukowy, do parków i ogrodów we Wrocławiu
  • Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne zawodoznawcze w ramach projektów unijnych np. „Mój piękny ogród” „Z florystyką na ty”
  • Przygotowanie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który przeprowadza Okręgowa Komisja Egzaminacyjna.
  • Możliwość połączenia pracy i nauki z aktywnym wypoczynkiem na świeżym powietrzu.

Egzamin nie jest obowiązkowy, możesz ukończyć szkołę i zdobyć zawód nie przystępując do niego. Najbardziej pracowici mogą po skończeniu szkoły znaleźć zatrudnienie w zakładach ogrodniczych, w których odbywają praktykę. Można także kontynuować naukę w szkołach dla dorosłych albo centrach kształcenia

Ogrodnicy podczas zajęć praktycznych

Kompozycje uczniów zawodu ogrodnik z okazji Dnia Kobiet wykonywane w trakcie zajęć praktycznych z p. Magdaleną Herbuś