DYREKCJA I NAUCZYCIELE

mgr Tomasz Kowalczyk
dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 11
nauczyciel przedmiotów zawodowych

mgr Ewa Kobak
wicedyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 11
(Branżowa Szkoła I stopnia nr 14)
nauczyciel zajęć rewalidacyjnych (terapia pedagogiczna)

Nauczyciele – przedmioty ogólne

 • Marzena Lamorska – nauczyciel języka polskiego
 • Mariola Gajek – nauczyciel chemii i przedmiotów zawodowych
 • Monika Cherek – nauczyciel przedmiotów zawodowych
 • Dorota Motyka – Bucka – nauczyciel przedmiotów zawodowych
 • Barbara Andrzejczak – nauczyciel przedmiotów zawodowych
 • Barbara Twaróg – nauczyciel przedmiotów zawodowych
 • Ewa Więch – nauczyciel przedmiotów zawodowych
 • Joanna Mularczyk – nauczyciel przedmiotów zawodowych
 • Magdalena Gadecka – nauczyciel przedmiotów zawodowych
 • Renata Marzec – nauczyciel przedmiotów zawodowych
 • Stanisław Kotowicz – nauczyciel przedmiotów zawodowych
 • Magdalena Wspaniała – Herbuś – nauczyciel przedmiotów zawodowych
 • Anna Truskolaska – Golema – nauczyciel przedmiotów zawodowych
 • Anna Wojciechowicz – nauczyciel biologii i przedmiotów zawodowych
 • Anna Omiecińska – nauczyciel przedmiotów zawodowych
 • Łukasz Raczkowski – wychowawca internatu
 • Karina Gułowska – nauczyciel przedmiotów zawodowych
 • Agnieszka Mrowiec – nauczyciel przedmiotów zawodowych
 • Anna Janik – nauczyciel przedmiotów zawodowych
 • Hanna Lubczyńska – nauczyciel podstaw przedsiębiorczości i przedmiotów zawodowych
 • Danuta Guba – nauczyciel matematyki
 • Andrzej Zawadzki – nauczyciel przedmiotów zawodowych
 • Iwona Terlecka – nauczyciel języka polskiego
 • Leszek Korkus – nauczyciel wychowania fizycznego
 • Agnieszka Salamon – Pyrzak – nauczyciel wychowania fizycznego
 • Patrycja Konieczna – nauczyciel wychowania fizycznego
 • Karolina Czapla – nauczyciel języka angielskiego
 • Karolina Van der Voet- nauczyciel języka angielskiego
 • Agnieszka Binder – nauczyciel wiedzy o społeczeństwie
 • Ola Lamorska – nauczyciel matematyki i zajęć rewalidacyjnych
 • Grzegorz Dzienis – nauczyciel historii i przedmiotów zawodowych
 • Mirosław Makuchowski – nauczyciel informatyki
 • Norbert Włodek – nauczyciel fizyki i przedmiotów zawodowych
 • Katarzyna Zawadzka – nauczyciel matematyki
 • Magdalena Rygała – nauczyciel geografii i edukacji dla bezpieczeństwa
 • Maria Kieleczawa – nauczyciel przedmiotów zawodowych

Nauczyciele SP 104

 • Antoniszyn Renata
 • Banaszak Anna
 • Binder Agnieszka
 • Dereń Małgorzata
 • Dworzak Aldona
 • Gawrońska Julita
 • Kinasz Bożena
 • Kowalska Marta
 • Kurpios Edyta
 • Pyrzak Konrad
 • Sieradzka – Wojdyło Natalia
 • Szczypińska Edyta
 • Talar Aleksandra
 • Zyskowska – Sochacka Magdalena

Rewalidacja

 • Bożena Skowronek – nauczyciel zajęć rewalidacyjnych (terapia pedagogiczna)
 • Jolanta Matkowska – nauczyciel zajęć rewalidacyjnych (terapia mowy)
 • Beata Laszkiewicz – nauczyciel zajęć rewalidacyjnych (terapia mowy)
 • Marlena Szyszka – nauczyciel zajęć rewalidacyjnych (terapia twórczością)
 • Magdalena Zwierzycka – Rarok – nauczyciel zajęć rewalidacyjnych (muzykoterapia)
 • Joanna Szkwerko – Szymik – nauczyciel zajęć rewalidacyjnych (zajęcia korekcyjno-wyrównawcze)

Kadra psychologiczna

 • Magdalena Sakowska – psycholog
 • Joanna Sikora – psycholog
 • Agnieszka Zacharska – pedagog, doradca zawodowy
 • Julita Gawrońska – pedagog

Internat

 • Agnieszka Zacharska – wychowawca internatu
 • Agnieszka Kulesza
 • Ewa Madaj – Dudzic
 • Zbigniew Malec
 • Łukasz Raczkowski