TURNUSY REHABILITACYJNE

Uczniowie posiadający orzeczenie o stopniu niepełnosprawności mogą skorzystać z możliwości wyjazdu na turnus rehabilitacyjny. Turnusy są organizowane każdego roku do atrakcyjnych miejscowości uzdrowiskowych górskich i nadmorskich, najczęściej do Zakopanego lub Dziwnówka. Celem turnusu rehabilitacyjnego jest ogólna poprawa stanu zdrowia i sprawności fizycznej uczestników, wyrobienie ich zaradności osobistej, pobudzenie i rozwijanie zainteresowań oraz stworzenie im warunków do wypoczynku psychicznego.
Posiadanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności jest warunkiem uczestnictwa w turnusie.
Uczniowie wyjeżdżający na turnus korzystają z dofinansowania z PFRON Wysokość dofinansowania jest uzależniona od stopnia niepełnosprawności oraz średniego, miesięcznego dochodu w rodzinie.
Na turnusie uczniowie są poddawani dwutygodniowej, wszechstronnej rehabilitacji. Uczestniczą m.in. w codziennych wycieczkach pieszych lub wyjazdowych, korzystają z basenu oraz różnych form rekreacji na świeżym powietrzu, biorą udział w plenerach plastycznych lub zajęciach manualnych z instruktorem, w konkursach, grach i zabawach prowadzonych przez organizatorów turnusu, uczestniczą w spotkaniach integracyjnych przy ognisku, w wieczorkach tanecznych (lub dyskotekach). Mieszkają w dobrze wyposażonych ośrodkach, które zapewniają: wygodne pokoje z łazienkami, świetlice do zajęć rekreacyjnych i terapii, boisko, miejsce na ognisko oraz bardzo dobre wyżywienie.