Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022

REKRUTACJA

 

Szkoła Podstawowa nr 104 oraz Branżowa Szkoła I stopnia nr 14

ogłaszają nabór

do wszystkich klas, na rok szkolny 2021/2022,

dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na niepełnosprawność intelektualną.

Rodziców / opiekunów prawnych zainteresowanych zapisaniem dziecka do szkoły serdecznie zapraszamy do bezpośredniego kontaktu. W trakcie spotkania przedstawimy ofertę edukacyjną i terapeutyczną placówki, oprowadzimy po szkole, jak również pomożemy w wypełnieniu wniosku o przyjęcie i dowóz dziecka do szkoły.

 

Szkoła Podstawowa nr 104

Zadaniami dydaktyczno – wychowawczymi oraz terapią w oddziałach tej szkoły zajmować się będzie kadra pedagogiczna SOSW nr 1, nauczyciele specjaliści  z wieloletnim stażem i doświadczeniem w pracy z dzieckiem niepełnosprawnym (pracownicy likwidowanego Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 1).

http://www.sosw1.wroc.pl  

Nasze działania ukierunkowane będą na zaspokajanie potrzeb edukacyjnych uczniów, odpowiednio do ich możliwości psychofizycznych i indywidualnego tempa rozwoju, poprzez stosowanie adekwatnych form i metod pracy oraz zasad nauczania.

Szkoła podstawowa nr 104

 

Branżowa Szkoła I stopnia nr 14

Zadaniami dydaktyczno – wychowawczymi oraz terapią w oddziałach tej szkoły zajmuje się kadra pedagogiczna, nauczyciele specjaliści z wieloletnim stażem i doświadczeniem w pracy z uczniem niepełnosprawnym.

Szkoła posiada wieloletnią tradycję i chlubi się absolwentami , którzy wykształcili się i podjęli pracę w wyuczonym zawodzie.

Branżowa Szkoła I stopnia nr 14