Informacja dot. przewozu zorganizowanego dla uczniów z niepełnosprawnościami

Pedagog szkolny informuje, że dnia 15 lipca 2023r. upływa termin składania przez rodziców/opiekunów prawnych wniosków w sprawie przewozu zorganizowanego uczniów. Osoby zainteresowane proszone są o przekazanie do sekretariatu Ośrodka uzupełnionego wniosku (do pobrania ze strony Departamentu Edukacji) wraz z uzasadnieniem sporządzonym na osobnym druku. Wszelkich informacji nt. przewozu udziela pedagog p. Agnieszka Zacharska (tel. 71 798 68 35, wewnętrzny 143).