Dzień otwarty

Osoby zainteresowane, bliższym poznaniem naszej placówki zapraszamy do odwiedzin dnia:

20-21 marca 2020r godz. 9.00-13.00. 

W tym dniu w naszym Ośrodku organizowany jest „Dzień otwarty”, podczas którego będzie można:

  • wziąć udział w krótkim spotkaniu z dyrekcją oraz zaproszonymi gośćmi, w ramach którego przedstawione zostaną między innymi, możliwości zatrudnienia oraz dalszej edukacji osób niepełnosprawnych intelektualnie po skończeniu nauki w szkole branżowej
  • porozmawiać z dyrekcją, nauczycielami oraz z uczniami,
  • zapoznać się z bazą dydaktyczną i edukacyjną szkoły
  • wziąć udział w indywidualnych konsultacjach z dyrekcją i kadrą psychologiczno-pedagogiczną SOSW 11 oraz wybranymi nauczycielami i specjalistami
  • poznać przyszłych wychowawców klas , ich osiągnięcia i sposoby prowadzenia zajęć,
  • zapoznać się z osiągnięciami naszych uczniów,wziąć udział w lekcjach pokazowych,
  • obserwować zajęcia praktyczne w stolarni, w salach gastronomicznych, w pracowniach ogrodniczych
  • spróbować smacznych potraw i wyrobów cukierniczych,miło spędzić czas
  • uzyskać informacje dotyczące zasad rekrutacji na rok szkolny 2020/2021

Zapraszamy! Dyrekcja i kadra pedagogiczna SOSW 11