Rekrutacja

Wniosek  o przyjęcie do Branżowej Szkoły I stopnia nr 14 na rok szkolny 2018/19

Pobierz wniosek

 

WARUNKI PRZYJĘCIA

Warunkiem przyjęcia ucznia do gimnazjum lub szkoły branżowej jest posiadanie:

 • orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na niepełnosprawność intelektualną,wystawionego przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną
 • skierowania wydanego na prośbę rodzica/prawnego opiekuna dziecka przez Departament Edukacji UM we Wrocławiu (dla zamieszkałych we Wrocławiu) lub przez Starostwo Powiatowe (właściwe dla danej gminy)

 

WYMAGANE DOKUMENTY  

 GIMNAZJUM

 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
 • skierowanie do placówki wydane przez Departament Edukacji UM we Wrocławiu lub Starostwo Powiatowe w Urzędzie Gminy w miejscu zamieszkania dziecka.
 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
 • zaświadczenie OKE z wynikami sprawdzianu po szkole podstawowej
 • karta zdrowia
 • odpis skrócony aktu urodzenia
 • dwie fotografie
 • opinia o uczniu z poprzedniej szkoły
 • numer pesel

SZKOŁA BRANŻOWA

 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
 • skierowanie do placówki wydane przez Departament Edukacji UM we Wrocławiu lub Starostwo Powiatowe w Urzędzie Gminy w miejscu zamieszkania dziecka
 • świadectwo ukończenia gimnazjum
 • zaświadczenie OKE o uzyskanych wynikach egzaminu gimnazjalnego
 • skrócony akt urodzenia
 • karta zdrowia
 • 2 fotografie
 • zaświadczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie
 • numer PESEL
 • kandydaci do klas o profilu kucharz i cukiernik podczas wakacji obowiązkowo wyrabiają książeczki sanitarno-epidemiologiczne
 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, wydane przez Komisję ds. Orzekania Niepełnosprawności (jeśli zostało wydane)

 

WYDAWANIE SKIEROWAŃ

Dla mieszkańców Wrocławia: Departament Edukacji Urzędu Miejskiego Wrocław; ul. G. Zapolskiej 2/4
Gminy Czernica, Długołęka, Jordanów Śląski, Kąty Wrocławskie, Kobierzyce, Mietków, Sobótka, Siechnice, Żórawina: Wydział Oświaty; ul. T. Kościuszki 131
Osoby mieszkające poza wymienionymi miejscowościami: udają się do Wydziału Oświaty na terenie swojej gminy.

 Adresy starostw powiatowych:
powiat wrocławski ul. T. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław
powiat brzeski ul. Robotnicza 20, 49-300 Brzeg

powiat średzki ul. Wrocławska 2, 55-300 Środa Śląska
powiat oławski Ul. 3 Maja 1, 55-200 Oława
powiat oleśnicki ul. J. Słowackiego 10, 56-400 Oleśnica
powiat trzebnicki ul. Ks. Dziekana Bochenka 6, 55-100 Trzebnica
powiat wołowski Pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów
powiat strzeliński Ul. Kamienna 10, 57-100 Strzelin
powiat milicki Ul. Wojska Polskiego 38, 56-300 Milicz

 

BADANIA LEKARSKIE

 • ZAŚWIADCZENIE LEKARZA MEDYCYNY PRACY

Zaświadczenie takie muszą posiadać wszyscy uczniowie szkoły zawodowej. Wystawia je lekarz medycyny pracy. Skierowanie na badania w poradni medycyny pracy wystawia szkoła. Wymienione są w nim szkodliwe czynniki, z jakimi może zetknąć się uczeń w trakcie nauki danego zawodu.

Adresy poradni medycyny pracy: 

Dolnośląski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy

ul. Oławska 14 Wrocław

tel: 71 344 93 00

www.dwomp.pl

 

Poradnia Medycyny Pracy

ul. Joannitów 10/12, 50-525 Wrocław

tel. 717957023.

Badanie w tej poradni jest bezpłatne.

 • KSIĄŻECZKI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNE

Książeczki obowiązują uczniów z kierunków: kucharz i cukiernik.  Skierowanie na badania wystawia szkoła. Badania są bezpłatne. Książeczka jest warunkiem dopuszczenia ucznia do zajęć produkcyjnych gastronomicznych i cukierniczych.

Newsy i wydarzenia

 • Zawody sportowe

  ZAWODY SPORTOWE W maju i w czerwcu nasi uczniowie bardzo aktywnie udzielali się w różnego rodzaju ...

  Czytaj więcej...

 • Zapraszamy do odwiedzin

  ZAPRASZAMY DO ODWIEDZIN Rodziców, opiekunów, pedagogów, przyszłych uczniów, zainteresowanych,...

  Czytaj więcej...

 • Zjazd absolwentów

  ZJAZD ABSOLWENTÓW Dnia 29 maja 2018r odbyło się spotkanie absolwentów ostatnich roczników szkoły...

  Czytaj więcej...

 • Zakończenie roku szkolnego

  ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO W dniu 22 czerwca 2018r odbyło się  uroczyste zakończenie roku szkolnego...

  Czytaj więcej...

 • Wytwory ogrodników

  WYTWORY OGRODNIKÓW Nasi uczniowie   na kierunku ogrodnik wykonują  kompozycje kwiatowe na sesje Rady...

  Czytaj więcej...

Formularz kontaktowy