Projekty

projekt zawodowy Wrocław

 

 

 

DZAŁANIE 10.4- Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy

 

Realizacja: 1grudzień 2016 - 30 listopad 2018 roku – 2 edycje

Celem głównym projektu jest zwiększenie kompetencji społeczno – zawodowych uczniów i wyposażenie ich w kwalifikacje poszukiwane na rynku pracy poprzez realizację staży i wycieczek zawodoznawczych, kursów specjalistycznych i kwalifikacyjnych oraz zwiększających umiejętności interpersonalne i poruszania się po rynku pracy a także doskonalenie umiejętności nauczycieli praktycznej nauki zawodu.
Cele szczegółowe:
1. Nabycie lub zwiększenie kluczowych umiejętności interpersonalnych pożądanych przez pracodawców oraz wiedzy i umiejętności poruszania się po rynku pracy
2. Nabycie doświadczenia zawodowego w warunkach zbliżonych do realiów rynku pracy poprzez realizację u lokalnych pracodawców staży wykraczających poza zakres kształcenia zawodowego praktycznego.
3. Podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów poprzez udział w kursach specjalistycznych i kwalifikacyjnych .
4. Podniesienie jakości i efektywności kształcenia zawodowego poprzez doskonalenie umiejętności nauczycieli praktycznej nauki zawodu.
Wsparcie dla nauczycieli zawodu, w szczególności kursy specjalistyczne i staże, pozwolą na aktualizację ich kwalifikacji i wiedzy oraz podniesienie jakości i efektywności kształcenia zawodowego.

 

Nasze Gimnazjum nr 56 przynależące do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego bierze udział w projekcie “Mogę więcej!” w roku szkolnym 2018/2019. Głównym celem Projektu jest zwiększenie potencjału wrocławskich szkół specjalnych w zakresie indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi w okresie od VII/2018 do VI/2020. Dzięki Projektowi, nasi uczniowie mogą korzystać z dodatkowych zajęć (matematyka, język polski, zajęcia socjoterapeutyczne oraz zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia terapią Warnke) a nasi nauczyciele mogą skorzystać z form doskonalenia zawodowego. Również dzięki Projektowi, baza Ośrodka się wzbogaci - planowany jest zakup laptopów, tablic interaktywnych oraz innych przydatnych dla naszych uczniów akcesoriów. Zapraszamy do zakładki “Projekt Mogę Więcej!” po więcej informacji.

projekt zawodowy Wrocław.2

Newsy i wydarzenia

Formularz kontaktowy