Biblioteka

Kontakt telefoniczny: 71 798 68 35 wew:130  

 

Biblioteka to:

  • Wypożyczalnia
  • Czytelnia
  • Możliwość cichej pracy i odrobienia zadania domowego
  • Stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu

 

Biblioteka podejmuje różne działania:

  • Lekcje biblioteczne
  • Konkursy
  • Edukacja filmowa
  • Zajęcia mające na celu rozwój zainteresowań czytelniczych uczniów.

Biblioteka szkolna służy uczniom i nauczycielom naszej szkoły. Wspomaga realizację programów nauczania i wychowania. Oferuje literaturę pedagogiczną, wspomagającą procesy wychowania dla rodziców i opiekunów. Zaopatruje również uczniów w bezpłatne podręczniki szkolne. Biblioteka dysponuje zbiorami specjalnymi, w skład których wchodzą: płyty DVD, CD, kasety VHS, pomoce dydaktyczne. Biblioteka to niezwykle ważne centrum informacji szkoły. Jest wyjątkowo przyjazna dla uczniów, nauczycieli oraz wszystkich pracowników szkoły.

 

Główne cele pracy biblioteki to:

  • Przygotowanie uczniów do samodzielnego wyszukiwania informacji, samokształcenia
  • Wspieranie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych szkoły
  • Wprowadzenie komputerowej bazy księgozbioru
  • Rozwijanie kreatywności uczniów

biblioteka 03Godziny pracy:

Środa  8.00  13.00
Czwartek  8.00  13.00
Piątek  8.00  13.00
     
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Godziny pracy:
Środa 8.00 – 13.00
Czwartek 8.00 – 13.00
Piątek 8.00 – 13.00