Internat

Internat zapewnia opiekę od poniedziałku do piątku: uczniom spoza Wrocławia, a w uzasadnionych przypadkach również uczniom z Wrocławia, będącym w trudnej sytuacji rodzinnej

Wychowankowie internatu mają zapewniony wszechstronny rozwój zainteresowań i uczestniczą w wielu działaniach:

 • nauka gry w tenisa
 • nauka jazdy na łyżwach i łyżworolkach
 • warsztaty dziennikarskie
 • zajęcia sportowe
 • zajęcia muzyczne
 • zajęcia plastyczne
 • wycieczki
 • zajęcia terapeutyczne
 • pobyty nad morzem w Kołobrzegu w ramach wymiany młodzieży między ośrodkami

zobacz foto z Kołobrzegu

 

Lista rzeczy i dokumentów, wymaganych przy zakwaterowaniu wychowanka w internacie:

 • skierowanie wydane na prośbę rodzica/prawnego opiekuna dziecka przez Starostwo Powiatowe (właściwe dla danej gminy)
 • PESEL
 • zaświadczenie lekarskie o chorobie przewlekłej i sposobie podawania leków, leki,
 • środki higieny (szampon, ręcznik, szczoteczka i pasta do zębów, szczotka do włosów, itp.),
 • bielizna osobista, ubrania (zmiana na tydzień),

 

Opłaty za internat: Rodzice i opiekunowie ponoszą tylko koszty wyżywienia dziecka w internacie. Dzienna stawka żywieniowa wynosi: 13 zł.Odpłatność uwzględnia dni od poniedziałku do piątku. Za dni wolne od nauki opłata nie jest pobierana. Opłaty za wyżywienie należy dokonywać do 10-go każdego miesiąca za dany miesiąc.

 

Wpłaty należy dokonywać na konto:

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 11

ul. Kamienna 99/101 50-547 Wrocław

Nr konta: 27 1020 5226 00006802 0418 5914

 

Newsy i wydarzenia

Menu Internat

Formularz kontaktowy