Opłaty za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych

 

Przy wyrabianiu duplikatu świadectwa szkolnego lub legitymacji szkolnej prosimy o wpłacanie kwot:

 • Duplikat świadectwa szkolnego   26,00zł
 • Duplikat legitymacji szkolnej           9,00zł

Na konto: 27 1020 5226 0000 6802 0418 5914 z dopiskiem „DLA SOSW NR 11”

lub w sekretariacie placówki.

Na podstawie dowodu wpłaty będzie wystawiony duplikat dokumentu

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 marca 2008r §19 ust.3:

„Za wydanie duplikatu świadectwa, odpisu świadectwa dojrzałości, odpisu aneksu do świadectwa dojrzałości, dyplomu, zaświadczenia i indeksu (…) pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od legalizacji dokumentu tj. 26zł. Za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej lub legitymacji przedszkolnej dla dziecka niepełnosprawnego pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od poświadczenia własnoręczności podpisu tj. 9 zł. Opłatę wnosi się na rachunek bankowy wskazany odpowiednio przez dyrektora przedszkola, szkoły, komisji okręgowej, kuratora oświaty lub inny organ dokonujący odpowiedniej czynności”

 

 

Newsy i wydarzenia

 • Zawody sportowe

  ZAWODY SPORTOWE W maju i w czerwcu nasi uczniowie bardzo aktywnie udzielali się w różnego rodzaju ...

  Czytaj więcej...

 • Zapraszamy do odwiedzin

  ZAPRASZAMY DO ODWIEDZIN Rodziców, opiekunów, pedagogów, przyszłych uczniów, zainteresowanych,...

  Czytaj więcej...

 • Zjazd absolwentów

  ZJAZD ABSOLWENTÓW Dnia 29 maja 2018r odbyło się spotkanie absolwentów ostatnich roczników szkoły...

  Czytaj więcej...

 • Zakończenie roku szkolnego

  ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO W dniu 22 czerwca 2018r odbyło się  uroczyste zakończenie roku szkolnego...

  Czytaj więcej...

 • Wytwory ogrodników

  WYTWORY OGRODNIKÓW Nasi uczniowie   na kierunku ogrodnik wykonują  kompozycje kwiatowe na sesje Rady...

  Czytaj więcej...

Formularz kontaktowy