Dowozy dzieci

bus dla niepelnosprawnych 02

DOWOZY DO SZKOŁY

Zgodnie z Ustawą o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r art. 17.1  obowiązkiem gminy jest zapewnienie uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej i gimnazjum, a uczniom z niepełnosprawnością ruchową, upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym – także do najbliższej szkoły ponadgimnazjalnej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 21 roku życia.

 

Warunkiem objęcia dowozem dziecka niepełnosprawnego jest:

  • posiadanie aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności dziecka, które należy dołączyć do wniosku o dowóz
  • zamieszkanie dziecka na terenie Wrocławia.

 

Chcąc załatwić dowóz należy:

  • Zgłosić taką potrzebę do pedagoga szkolnego pani Ewy Magnowskiej (p. 154)
  • Złożyć w szkole wniosek o dowóz dziecka - Pobierz wniosek

Wnioski składa się do Wydziału Edukacji UM za pośrednictwem dyrektora SOSW Nr 11

 

 

Newsy i wydarzenia

Formularz kontaktowy