Ramowe plany nauczania w Gimnazjum nr 56

PRZEDMIOT

KLASA 1

KLASA 2

KLASA 3

Język polski

5

5

5

Język obcy/angielski; niemiecki

3

3

3

Historia

2

2

2

Biologia

2

1

1

Geografia

1

1

2

Chemia

-

2

2

Fizyka

-

2

2

Matematyka

5

4

4

Wiedza o społeczeństwie

-

1

1

Muzyka

1

-

-

Plastyka

-

-

1

Zajęcia artystyczne

1

1

-

w-f

4

4

4

Technika

3

2

2

Informatyka

1

1

-

Edukacja dla bezpieczeństwa

-

-

1

Godzina z wychowawcą

1

1

1

SUMA GODZIN ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

29

30

31

Wychowanie do życia w rodzinie

0,41/0,23 0,41/0,23 0,41/0,23
Religia 2 2 2
       

ZAJĘCIA REWALIDACYJNE

Logopedia

2

2

2

Gimnastyka korekcyjna

1 1 1

Zajęcia rewalidacji indywidualnej/rewalidacja ogólnorozwojowa

4 4 4
4 4 4

muzykoterapia

1

1

1

Razem

12

12

12

Newsy i wydarzenia

 • Zawody sportowe

  ZAWODY SPORTOWE W maju i w czerwcu nasi uczniowie bardzo aktywnie udzielali się w różnego rodzaju ...

  Czytaj więcej...

 • Zapraszamy do odwiedzin

  ZAPRASZAMY DO ODWIEDZIN Rodziców, opiekunów, pedagogów, przyszłych uczniów, zainteresowanych,...

  Czytaj więcej...

 • Zjazd absolwentów

  ZJAZD ABSOLWENTÓW Dnia 29 maja 2018r odbyło się spotkanie absolwentów ostatnich roczników szkoły...

  Czytaj więcej...

 • Zakończenie roku szkolnego

  ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO W dniu 22 czerwca 2018r odbyło się  uroczyste zakończenie roku szkolnego...

  Czytaj więcej...

 • Wytwory ogrodników

  WYTWORY OGRODNIKÓW Nasi uczniowie   na kierunku ogrodnik wykonują  kompozycje kwiatowe na sesje Rady...

  Czytaj więcej...

Formularz kontaktowy