Orzekanie o niepełnosprawności

 Po co orzeczenie?

Orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (lekkim, umiarkowanym lub znacznym) wydaje się dla osób, które ukończyły 16 rok życia, dla celów:

 • odpowiedniego zatrudnienia,
 • szkolenia,
 • uczestnictwa w warsztacie terapii zajęciowej,
 • możliwości korzystania z turnusów rehabilitacyjnych
 • zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,
 • środowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji,
 • świadczeń z pomocy społecznej,
 • zasiłku pielęgnacyjnego,
 • uzyskania przez opiekuna dziecka świadczenia pielęgnacyjnego
 • ulg i uprawnień.

 

Co trzeba zrobić?

W celu uzyskania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności należy:
1.Zgłosić się do psychologa szkolnego, który zbada dziecko oraz napisze opinię psychologiczną o zachowaniu i funkcjonowaniu dziecka w szkole. Psycholog udzieli tez niezbędnej informacji na temat procedury przyznawania orzeczenia oraz przekaże druki potrzebne przy ubieganiu się o stopień niepełnosprawności. W razie potrzeby pomoże wypełnić wniosek.
2.Zgłosić się do lekarza sprawującego specjalistyczną opiekę nad dzieckiem (np. do psychiatry, neurologa) lub w razie braku takiego lekarza – do lekarza pierwszego kontaktu.
3.Udać się z posiadaną dokumentacją psychologiczno - medyczną (również z poprzednich lat) pod adres:
Powiatowy Zespół Orzekania Stopnia Niepełnosprawności
Wrocław, ul. Strzegomska 6, parter pokój nr 9
Informacja telefoniczna: 71 78 22 360, 71 78 22 362
Zespół nie wypłaca świadczeń finansowych. Orzeczenie jest dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność.

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności wydaje:

 • orzeczenia o niepełnosprawności dla osób, które nie ukończyły 16 roku życia,
 • orzeczenia o stopniu niepełnosprawności dla osób, które ukończyły 16 rok życia,
 • legitymacje osoby niepełnosprawnej.

 

Druki do pobrania:

http://www.mops.wroclaw.pl/Powiatowy-Zespl-ds-Orzekania-o-Niepenosprawnoci-p65.php

 

 

Newsy i wydarzenia

 • Zawody sportowe

  ZAWODY SPORTOWE W maju i w czerwcu nasi uczniowie bardzo aktywnie udzielali się w różnego rodzaju ...

  Czytaj więcej...

 • Zapraszamy do odwiedzin

  ZAPRASZAMY DO ODWIEDZIN Rodziców, opiekunów, pedagogów, przyszłych uczniów, zainteresowanych,...

  Czytaj więcej...

 • Zjazd absolwentów

  ZJAZD ABSOLWENTÓW Dnia 29 maja 2018r odbyło się spotkanie absolwentów ostatnich roczników szkoły...

  Czytaj więcej...

 • Zakończenie roku szkolnego

  ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO W dniu 22 czerwca 2018r odbyło się  uroczyste zakończenie roku szkolnego...

  Czytaj więcej...

 • Wytwory ogrodników

  WYTWORY OGRODNIKÓW Nasi uczniowie   na kierunku ogrodnik wykonują  kompozycje kwiatowe na sesje Rady...

  Czytaj więcej...

Formularz kontaktowy