Zasady, dotyczące pisania życiorysu

Życiorys zawiera informację o tym, co umiemy robić. Jest to pierwsza forma kontaktu z pracodawcą. Często na podstawie życiorysu firmy przeprowadzają pierwszy etap selekcji kandydatów.

Cechy życiorysu

 • Życiorys zawiera najważniejsze wydarzenia z życia zawodowego
 • Powinien być zwięzły i przejrzysty
 • Powinien być napisany na białym papierze o formacie A – 4, najlepiej na komputerze.
 • Pisząc odręcznie, staraj się by był estetyczny i czytelny.
 • Powinien być napisany prostym językiem, bez zwrotów emocjonalnych lub gwarowych,
 • Wszystkie nagłówki powinny być umieszczone na środku lub od lewej strony kartki.
 • Zawrzyj treści pozytywne, ale prawdziwe, zgodne z rzeczywistością.
 • Staraj się napisać bezbłędnie (poprawny styl i pisownia).
 • Jeżeli masz z tym trudności, poproś, aby ktoś sprawdził napisany przez Ciebie życiorys.
 • Życiorysu nie podpisujemy

 

pobierz całość w pdf

 

WZÓR ŻYCIORYSU


Imię i nazwisko
Data urodzenia
Adres zamieszkania
Telefon
e-mail

 

1.Wykształcenie:
Daty: od-do Rodzaj szkoły Kierunek

Uwagi:

 • Wpisujemy tutaj: wykształcenie, ukończone szkoły, posiadane dyplomy, uprawnienia - z dokładnymi datami ukończenia
 • Ostatnio ukończona szkoła powinna znajdować się na górze
 • Nie mieszamy kursów podnoszących kwalifikacje ze szkołami - robimy 2 osobne nagłówki

2. Doświadczenie zawodowe
Daty (od-do) Nazwa firmy, miejscowość +krótki opis obowiązków

Uwagi:

Wpisujemy rodzaj pracy, nazwę stanowiska, na którym pracowaliśmy, nazwę firmy oraz w krótkich słowach podajemy swoje główne obowiązki zawodowe. Podajemy również prace wykonywane dorywczo.

Ostatnio odbywana praca powinna znajdować się na górze

3. Dodatkowe kwalifikacje

Uwagi:

 • Wymieniamy tu szkolenia zawodowe, kursy wraz z datą szkolenia oraz nazwą organizatora

4. Umiejętności

Uwagi:

 • Wpisujemy np. umiejętność obsługi komputera, znajomość języka obcego, umiejętność obsługi kuchni indukcyjnej itd.

5. Zainteresowania

Uwagi:

 • Umieszczanie ich nie jest konieczne, ale warto podać takie zainteresowania, które podnoszą naszą wartość jako pracownika. Szczególnie istotne są te zainteresowania, które świadczą o naszym czynnym stosunku do życia, np. sport lub działalność społeczna.

 

PAMIĘTAJ O!!!:
(dodaniu poniższej adnotacji)

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z póź. zm.).

Newsy i wydarzenia

Formularz kontaktowy