Doradztwo zawodowe  doradzwo1                       

W Ośrodku funkcjonuje Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego (WSDZ).  System ten obejmuje wszystkie działania,  podejmowane przez szkołę w celu przygotowania uczniów do wyboru zawodu, poziomu i kierunku kształcenia.

 

W ramach  systemu WSDZ prowadzimy:

 

 • Program Doradztwa Zawodowego dla uczniów kl. II szkoły branżowej 
 • Program Orientacji Szkolnej i Zawodowej dla uczniów kl. III gimnazjum 
 • Zajęcia z doradztwa zawodowego dla uczniów kl. III szkoły branżowej w formie warsztatów prowadzonych na terenie ośrodka oraz w instytucjach takich jak:  m.in.  Powiatowy Urząd Pracy, Mobilne Centrum Informacji Zawodowej i inne
 • Zajęcia z doradztwa zawodowego w formie warsztatów kulinarnych florystycznych i stolarskich
 • Zajęcia z doradztwa zawodowego prowadzone są także przez wychowawców klas, nauczycieli przedmiotów i nauczycieli zawodu
 • W szkole do dyspozycji rodziców i uczniów działa Szkolny Punkt Informacji Zawodowej

 

Absolwentom proponujemy:

 • porady i konsultacje
 • informator na naszej stronie internetowej
 • zjazdy absolwentów wybranych roczników
 • prowadzone są badania losów absolwentów w formie ankiet, rozmów i wywiadów
 • w miarę możliwości pomoc w znalezieniu pracy

 

Doradca zawodowy: Ewa Magnowska, pedagog szkolny  tel. 717986835 wew. 140

Współpraca: Magdalena Sakowska, psycholog tel. 717986835 wew. 142