ZMIANA

ZAPROSZENIA DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ

 

W związku z omyłką pisarską w treści Zaproszenia do złożenia propozycji cenowej polegającej na wyznaczeniu błędnego terminu składania propozycji cenowych, Zamawiający dokonuje zmiany treści Zaproszenia. Zmiana dokonana jest czcionką w kolorze czerwonym.

Zmiana została dokonana przed upływem terminu składania propozycji cenowych, tj. 31.03.2021r. przed godziną 10.00.

 

 

załacznik: ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej propozycji cenowej

Newsy i wydarzenia

Formularz kontaktowy