Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
Nr 11 we Wrocławiu

 

 

Święto ZmarłychListopad - Miesiąc Pamięci       

W naszym Ośrodku listopad to tradycyjnie miesiąc Pamięci o Zmarłych oraz miesiąc Pamięci Narodowej. W tym czasie uczniowie SOSW nr 11 wspominają swoich bliskich, którzy odeszli, odwiedzają cmentarze, zapalają znicze. W ramach lekcji języka angielskiego poznają anglosaskie tradycje, związane z obchodami święta zmarłych, przygotowując się do konkursu na temat Halloween. Listopad to także czas edukacji patriotycznej i obchodów Narodowego Święta Niepodległości. W dniu 10 listopada uczniowie wzięli udział w uroczystym apelu, przygotowanym przez Samorząd Szkolny. Tematyce narodowej poświęcone są też lekcje historii oraz zajęcia wychowawcze. Innymi słowy – listopad to wyjątkowy czas, w którym przyroda szykuje się do zimy, a my stajemy się bardziej wyciszeni, zamyśleni, skłonni do zadumy

 

 

O OŚRODKU

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 11 we Wrocławiu jest publiczną placówką edukacyjną dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na niepełnosprawność intelektualną. W szkole mogą się również kształcić uczniowie z niepełnosprawnościami, takimi jak: autyzm, niepełnosprawność ruchowa, uszkodzenia narządu wzroku, słuchu, mowy, a także uczniowie z chorobą przewlekłą. W skład ośrodka wchodzą: Gimnazjum nr 56, Branżowa Szkoła I stopnia nr 14, Internat. W ośrodku jest realizowana Podstawa Kształcenia Ogólnego. Nauka odbywa się w oparciu o zasadę maksymalnej indywidualizacji nauczania i wychowania. Wyrazem tego są:

  • mało liczne klasy, liczące 10-16 uczniów, w tym nauczanie przedmiotów zawodowych, języka obcego, technologii informacyjnej z podziałem na grupy.
  • nauka według indywidualnego programu edukacyjno – terapeutycznego
  • zajęcia rewalidacyjne, którymi objęty jest każdy uczeń: zajęcia odbywają się w kilkuosobowych grupach, a gdy jest taka potrzeba również indywidualnie
  • bogata oferta projektów i licznych konkursów, wspomagających proces edukacji
  • dodatkowa pomoc i wsparcie nauczycieli
  • każdemu uczniowi poświęca się dużo czasu

 

czytaj więcej

 

 

Jeśli chcesz wspomóc finansowo naszą szkołę,
przekaż 1% podatku dochodowego
na Fundację Rosa
W zeznaniu podatkowym wskaż, że wpłata dotyczy
naszego Ośrodka poprzez dopisek:
SOSW 11, nr identyfikacyjny: ID 96882

więcej

 
cizmodernizacjakapital ludzkifundacja rosa
 
PROJEKT  UNIJNY 3
Szkoła uczestniczy w projekcie „Zawodowy Wrocław"
realizowanym w ramach osi priorytetowej 10. Edukacja Działanie 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy
Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Celem projektu jest zwiększenie kompetencji zawodowych oraz wyposażenie w kwalifikacje poszukiwane na rynku pracy u uczniów poprzez organizację staży, wycieczek zawodoznawczych, kursów specjalistycznych i kwalifikacyjnych oraz zwiększających umiejętności interpersonalne i poruszania się po rynku pracy.
Szczegółowe informacje nt. projektu są dostępne na stronie www.ckp.pl w zakładce Projekty Unijne, na fanpage Zawodowy Wrocław na facebooku oraz u Lidera Szkolnego.

 

PROJEKT  UNIJNY 2             

 

Nasza szkoła uczestniczy w akcji Nakrętki dla Wrocławskiego Hospicjum dla Dzieci

Newsy i wydarzenia

Formularz kontaktowy