Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
Nr 11 we Wrocławiu

 

wakacjeDrodzy uczniowie

Z okazji upragnionych wakacji życzymy wszystkim wielu radosnych i pięknych chwil, wspaniałych przeżyć i udanego wypoczynku. Życzymy, aby nadchodzące wakacje były ciekawe, radosne, a przede wszystkim bezpieczne, by sprzyjały poznawaniu ciekawych miejsc i zawieraniu nowych przyjaźni. Życzymy, by wakacje były czasem efektywnego wypoczynku, byśmy wszyscy mogli nabrać sił i zapału do pracy w kolejnym roku szkolnym.

Do zobaczenia we wrześniu!
Dyrekcja i grono pedagogiczne SOSW11

     

 

 

 

 

O OŚRODKU

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 11 we Wrocławiu jest publiczną placówką edukacyjną dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na niepełnosprawność intelektualną. W szkole mogą się również kształcić uczniowie z niepełnosprawnościami, takimi jak: autyzm, niepełnosprawność ruchowa, uszkodzenia narządu wzroku, słuchu, mowy, a także uczniowie z chorobą przewlekłą. W skład ośrodka wchodzą: Gimnazjum nr 56, Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 14, Internat. W ośrodku jest realizowana Podstawa Kształcenia Ogólnego. Nauka odbywa się w oparciu o zasadę maksymalnej indywidualizacji nauczania i wychowania. Wyrazem tego są:

  • mało liczne klasy, liczące 10-16 uczniów, w tym nauczanie przedmiotów zawodowych, języka obcego, technologii informacyjnej z podziałem na grupy.
  • nauka według indywidualnego programu edukacyjno – terapeutycznego
  • zajęcia rewalidacyjne, którymi objęty jest każdy uczeń: zajęcia odbywają się w kilkuosobowych grupach, a gdy jest taka potrzeba również indywidualnie
  • bogata oferta projektów i licznych konkursów, wspomagających proces edukacji
  • dodatkowa pomoc i wsparcie nauczycieli
  • każdemu uczniowi poświęca się dużo czasu

 

czytaj więcej

 

 

Jeśli chcesz wspomóc finansowo naszą szkołę,
przekaż 1% podatku dochodowego
na Fundację Rosa
W zeznaniu podatkowym wskaż, że wpłata dotyczy
naszego Ośrodka poprzez dopisek:
SOSW 11, nr identyfikacyjny: ID 96882

więcej

 
cizmodernizacjakapital ludzkifundacja rosa
 
PROJEKT  UNIJNY 3
Szkoła uczestniczy w projekcie „Zawodowy Wrocław"
realizowanym w ramach osi priorytetowej 10. Edukacja Działanie 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy
Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Celem projektu jest zwiększenie kompetencji zawodowych oraz wyposażenie w kwalifikacje poszukiwane na rynku pracy u uczniów poprzez organizację staży, wycieczek zawodoznawczych, kursów specjalistycznych i kwalifikacyjnych oraz zwiększających umiejętności interpersonalne i poruszania się po rynku pracy.
Szczegółowe informacje nt. projektu są dostępne na stronie www.ckp.pl w zakładce Projekty Unijne, na fanpage Zawodowy Wrocław na facebooku oraz u Lidera Szkolnego.

 

PROJEKT  UNIJNY 2             

 

Nasza szkoła uczestniczy w akcji Nakrętki dla Wrocławskiego Hospicjum dla Dzieci

Newsy i wydarzenia

czytanie 1BICIE REKORDU CZYTANIA W JEDNYM CZASIE

W dniu 1 czerwca uczniowie naszej szkoły przyłączyli się do ogólnopolskiej akcji „Bicie rekordu czytania w jednym czasie".

Czytaj więcej

 

Dzień dziecka 9MIĘDZYNARODOWY  DZIEŃ DZIECKA

Dnia 1 czerwca odbył się w naszym Ósrodku festyn z okazji Dnia Dziecka.

Czytaj więcej

 

20170520 133724MISTRZOSTWA POLSKI W PIŁCE NOŻNEJ

W dniach 19, 20 i 21 maja 2017 r. odbyły się Mistrzostwa Polski w Piłce Nożnej Chłopców.

Czytaj więcej

 

Mistrzostwa Polski 11MISTRZOSTWA W LEKKIEJ ATLETYCE

W dniu 25 maja uczniowie  reprezentowali nasz Ośrodek na Mistrzostwach Dolnego Śląska w lekkiej atletyce

Czytaj więcej

 

CAPITOL 1LEKCJA O TAŃCU W TEATRZE CAPITOL

Uczniowie Gimnazjum i ZSZ wzieli udział w "Lekcji o tańcu" w Teatrze Capitol

Czytaj więcej

 

kartki świąteczne 1KONKURS  PLASTYCZNO-jĘZYKOWY

W naszym ośrodku odbył się konkurs plastyczno-językowy

Czytaj więcej

 

NARKOTYKI Szkolenie  nauczycieli  4WARSZTATY Z POLICJANTKĄ

W ramach szkolnego programu profilaktyki, uczniowie i nauczyciele  wzięli udział w warsztatach, prowadzonych przez policjantkę KMP we Wrocławiu

Czytaj więcej

 

Formularz kontaktowy